Grønne forbindelser

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Generelt savnes der grønne forbindelser, parker, grønne områder og lign. reserveret til rekreative formål. Dvs. ikke små gårdrum og lign. men arealer hvor øjne og tanker kan gå på langfart.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her