Bevar de oprindeligt planlagte kanaler på pier 3

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Knud Fladelands vinderprojekt for de bynære havnearealer udlagde hele området med kanaler som et gennemgående tema. Noget tyder på, at de nu vil blive sparet væk og det kommer til at betyde noget for det samlende helhedsindtryk.
Bevar dem.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her