Udvidelse af Aarhus Watersports Complex + Permanent forankring på Aarhus Ø.

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Aarhus Watersports Complex
Beskrivelse
Aarhus Watersports Complex (AWC) har siden 2016 drevet en idrætsforening i vækst. Medlemstallet slutter her i år 2022 på 1.549, og det ser ikke ud til at væksten stopper. Den efterspørgsel der er på nuværende tidspunkt kan ikke imødekommes med de to kabelsystemer som foreningen har idag. Derfor skal AWC tænkes ind i udviklingen af Aarhus Ø som en permanent idrætsforening med etablerede lokaler og udvidede faciliteter.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her