Naturlige cykelforbindelser til Risskov-Dokk1 cykelstien.

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Som cykellist møder man hele tiden cyklelister der cykler den forkerte retning. Dette skyldes at der slet ikke er tænkt på naturlige cykelforbindelser mellem Aarhus Ø og resten af byen. Bernhardt Jensens Boulevard (BJ B) og Hjortholmsvej skal krydses to gange på meget korte strækninger, som slet ikke tilgodeser cyklister. Derfor foreslås følgende:

a) Dobbeltsporet cykelsti fra Auktionskajen til kystpromenaden. Herved undgås at cyklister fra Risskov siden skal krydse Hjortholmsvej.

b) Forlængelse af Dagmar Pedersens Gade mod syd helt ud til kanalen. Herefter en bro son går skråt over kanalen fra nordøst til sydvest, således den fanger tunnelsen under Nørreport krydset.

c) Sidst er der slet ikke tænkt på cyklister omkring Navitas bygningen. Kommer man fra Dokk1 og skal ud på BJB skal man først krydse en smal bro, derefter cykle forbi et meget mørkt område (om aften/nat/vintermorgen) ved Navitas, som ender ud i et torv foran Bestseller for at til sidst at forcere en kantsten eller et fodgængerfelt for at ramme BJB. Det foreslås at der laves en meget bred promenade med en dobbeltsporet cykelsti på østsiden af BJB, samt forlængelse foran Bestseller og Navitas. Promenaden kunne også anlægges som delt område mellem cyklister og gående – ligesom kystpromenaden på vest siden af Aarhus Ø.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her