Der mangler i høj grad et mangfoldigt og levende havnemiljø ved Aarhus Ø og Pier 3. Det betyder også, at liv på vandet ved bassin 5 og bassin 7 må i fokus.

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Living Boats Aarhus
Beskrivelse
Aarhus er historisk en havneby. Samtidig med at containerhavnen er blevet udbygget, er der sket en udtømning af maritimt liv i de bynære havnebassiner. Nærmere betegnet bassin 2, 3 og 5. Sidstnævnte er helt tømt for skibe og aktiviteter. Det giver et trist bybillede som ligger hen i mørke om aftenen.
I foreningen Living Boats Aarhus ønsker vi HAVNEN TILBAGE TIL AARHUS!
Vi arbejder med projektplaner for såvel Pier 2 ved Domen som Pier 3 ved Molslinjens tidligere terminalområde. Planerne omfatter bl.a. prøvekajer til hus- og kulturbåde. Bådene skal have høj kvalitet og være sejlklare. Desuden stiller vi stærke krav til miljømæssig bæredygtighed. Livet på vand suppleres med aktiviteter og faciliteter på land. Herunder scene og værkstedsbygning samt specialdesignede skure/havnehuse som kan rumme udstyr til både og kulturaktiviteter m.fl.
Vi er parate til at projektet gennemføres i samarbejde med kommunen, byudviklere og foreninger/initiativtagere m.fl.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her