udvidelse af havdebadsfaciliteter og grønt område

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
et større grønt område med overgang til et havnebad. Der er allerede godt tryk på BIG´s havnebad ved Bassin 7. Desuden mangler her et større rekreativt område. placeringen er valgt fordi det ligger tættere på byen og er sydvendt. byen mangler badefaciliteter hvor solen er i længere tid (solen går hurtigt ned over Riisskov ved Den Permanente). Det rekrative kunne med fordel etableres i forlængelse af havnebadområdet for at skabe bedre grønne bymiljøer. Noget der desværre mangler på Aarhus Ø i sin nuværende form - her er ikke plads til mennesker.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her