Generelt grønt område/plads til fritid og sportsaktiviteter

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Min mening om hvordan Aarhus Ø tager sig ud i dag vil undlade at kommentere da jeg næsten ikke kan sige noget positivt.
Vi var blevet stillet i udsigt at byggeriet ikke ville, bortset fra Lighthouse ( hvilket er OK) overstige 8 etager, hvilket jeg håber man vil overholde i området ved det nye byggeområdet.
Dog vil jeg storrose projektet Generationernes hus, som er et fantastisk tiltag, men havde dog ønsket det var placeret midt på det nye byggefeldt, med grønt område og lavere byggeri omkring.
I dag er det kun de heldige som har et godt kik på andet end mursten og beton, måske man kunne flytte generationernes hus, og bruge det bestående til almindelig beboelse.

Bedste hilsen
Bjarne Ravn
Skovvejen 44E
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her