Allemandsparken

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Bricks og Schønherr har lagt et kæmpestort arbejde i en flot og ambitiøs visionsplan for Aarhus Ø, hvori der er en lang række konkrete idéer og forslag til Aarhus Ø's udvikling. Planens hovedpunkter fortjener at blive nævnt her og taget med til overvejelse, herunder Allemandsparken:

Allemandsparken på Aarhus Ø vil i fremtiden kunne blive et helt særligt sted at opholde sig for alle byens borgere – både for dem, der bor og arbejder i den nye bydel, og de der hidtil har samlet sig i byens midte. I den nye havnepark vil solen, i modsætning til de østvendte havnerum og byparker på østvendte skråninger, skinne til langt ud på aftenen, hvor byen kan ses som baggrund og i modlys.

Parken er grøn! Træer, blomster og summende insekter, danner ramme for ophold i bydelens læside, og her er fortsat plads til et sejlerliv, der blandes med udeservering og promenerende borgere. Kunsten er en naturligt integreret del heraf, og der er derfor udpeget en række steder for mulige placeringer af kuraterede værker, ligesom kunsten kan integreres yderligere i projektet som helhed.

Kilde:
- https://view.publitas.com/bricks-a-s/lav-sol-over-aarhus-juni-2021/page/1
- https://schonherr.dk/projekter/lav-sol-over-aarhus-visionsplan-for-aarhus-oe/
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her