Bernhardt Jensens Allé

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Bricks har lagt et kæmpestort arbejde i en flot og ambitiøs visionsplan for Aarhus Ø, hvori der er en lang række konkrete idéer og forslag til Aarhus Ø's udvikling. Planens hovedpunkter fortjener at blive nævnt her og taget med til overvejelse, herunder Bernhardt Jensens Allé:

Med et nyt letbanestop tæt ved Smilets bro, kan letbaneforbindelsen langs Bernhardt Jensens Boulevard og ud til enden af Aarhus Ø undværes og erstattes af en grøn, samlende rygrad, som hele bydelen fortjener. Plataner i rækker på et tæppe af grus og græs skaber grønt tag over boulevarden og pariserstemning i Aarhus. Afstanden til letbanen forlænges blot med 5-600 meter, og en opgraderet el-busrute på Aarhus Ø kan i stedet supplere letbanebetjeningen på den anden side af drejebroen. Investeringerne i drejebro og allé tilsammen, er formentlig mindre end investeringerne i den planlagte letbanebetjening af Aarhus Ø.

Kilde:
- https://view.publitas.com/bricks-a-s/lav-sol-over-aarhus-juni-2021/page/1
- https://schonherr.dk/projekter/lav-sol-over-aarhus-visionsplan-for-aarhus-oe/
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her