Jeg mangler grønne områder

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Fra vandsiden havde og har vi skov og en “arbejdende” havn - nu har vi fået en masse grå højtravende stærekasser til rigtig mange mennesker - dette har givet et stort brud i det grønne og blå der før hang smukt sammen fra vand og land side og til glæde og gavn for mange. Vi mangler strand, fyrtræer, grønt i det hele taget. Trædegrønt eller store græsplæner til fodbold og leg. Vi kunne etablere ikke en central park - men en East park - “Ø-parken” med inspiration fra NY. Tænk stort og grønt - også meget gerne mod byen - det ser SÅ trist og gråt ud når man kommer fra Egå, ind til byen og rammer skovvejen/Kystvejen og videre ind.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her