Idrætsfaciliteter

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Der er mangel på haller og sportsbaner inde i Aarhus, på nuværende tidspunkt er eneste mulighed Frederiksbjerg og eller skal man uden for byen
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her