En 'Central Park' på Ø

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Lav en lækker grøn oase i midten af den sidste pier og byg 5-6 etager rundt om. Gerne med en stor legeplads og plads til boldspil
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her