Marinafaciliteter i havnebassinet

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Det ville generere en masse liv og aktivitet, hvis havnebassinet blev åbnet for lystsejlere og etableret marinapladser i bassinerne. I modsætning til normalt anlæg af en ny marina vil det være væsentligt billigere da bolværket allerede er etableret og bådpladser kunne etableres med flydebroer. Jeg mener den ligger lige til højrebenet, hvis ellers Aarhus Havn ville opgive retten til at bassinet ikke må bruges af lystsejlere.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her