Grønne områder, en park - og her kunne manopføre den nye indendørs cyklebane med supplerende funktion som multi/ musikhal.

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Området skal give adgang fra midtbyen og har let adgang til vej- og letbanenet. Her kan være en central park med udsigt over vandet. Og en ny cyklebane vil give et helt nyt ansigt til cykelsporten, som har pladsproblemer i Kongelunden. Lad os brede det fælles ud. Ikke kun opføre boliger.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her