idrætsfaciliteter, legeplads

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Der mangler faciliteter til idræt, f.eks. en sportshal.

Der mangler noget for vores børn, f.eks. en god legeplads.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her