Grønt områder i harmoni med havet

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Park eller grønt, som harmonerer med havet. Risskov skov er overbebyrdet og der mangler parker til alle beboerne.
Man kunne lave noget fedt inspireret at grønt i gammel industri ligesom High-End i NY ved opkørsel til Molslinjen
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her