Grønt område med stier og vekslende beplantning

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Idet området ikke er forbundet med det nærliggende område Riisskov, er der mangel på et grønt område. Dette også henset til antallet af beboere på Aarhus ø. Området skal kunne bruges til afslapning, leg og fritid, som et aktiv for området, men også for hele aarhus. Og selvfølgelig for dyrelivet. Der kunne etableres en friluftscene - og her sætter kun fantasien grænser ift. anvendelse.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her