Pier 3 udvidelse i størrelse - se nedenfor

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Pier 3 udvides i størrelse (landclaiming), så nødvendig bortskaffelse af sand (parkeringskælder m.m.) anvendes lokalt og overflødiggør masser af tung transport. Dvs. nødvendig spunsning sker længere fremme i havnebassinet.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her