Søfartsmuseum

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Aarhus Søfarts Museum
Beskrivelse
LØST SKITSERET FORSLAG VEDRØRENDE LODSHUSET OG DE NÆRTLIGGENDE OMGIVELSER PÅ PIER3

Aarhus Søfarts Museum har et ønske om at indgå i en museumsklynge med Naturhistorisk Museum, hvilket Naturhistorisk Museum stiller sig åben overfor. Aarhus Søfartsmuseum har en begrundet interesse i Lodshuset. Lodshuset er en historisk bygning tegnet af Johan Richter, C.F. Møllers tegnestue og brugt af Lodser. Søfarts Museums mange genstande må siges at tilhøre samme kategori og er indholdsmæssigt tæt, nærmest uløseligt forbundet med Lodshuset. Bygningen ligger derfor godt i spænd med museets formål om at bevare og fortælle havnens historie.

Der er to muligheder i forhold til en museumsklynge:
SAMLET ADMINISTRATION / ADSKILTE BYGNINGER
Fra Besættelsesmuseet og Den Gamle By, kender vi den form for museumsklynge, hvor museerne er adskilt fysisk, men fungerer under samme administration. Det samme kunne gøre sig gældende for Naturhistorisk Museum og Søfartsmuseet, så Søfartsmuseet får til huse i Lodshuset og Naturhistorisk Museum i Navitas. Den model vil kræve en arkitekttegnet museumstilbygning, som kan rumme en permanentudstilling om havnens udvikling gennem 1250 år, mens tårnets rum kan anvendes til depot, kontor og særudstillinger – løst beskrevet.
Det vil være nærliggende at fuldende den fine forbindelse, der er, mellem disse to enheder og lade Lodshuset og Aarhus Søfarts Museum lægge til kaj sammen på Pier 3. Dette forhindrer hverken et grønt areal eller en boligmasse, men det lægger op til at kajpladsen ved museet kan blive ankerplads for slæbebåden Jakob eller andre både, der kan skabe en fælles synergi og kulturoplevelse.

FÆLLESBYGNING I NAVITAS / UDVIKLINGSTÅRN I LODSHUSET
Den anden mulighed er at søfartsmuseet flytter ind i Navists sammen med Naturhistorisk Museum og har fælles administration, men hver sin projektledelse.
Tanken er, at museets hoved- og særudstillinger vises i Navitas, mens lodshuset anvendes som museumsklyngens fællessatellit og udviklingslaboratorium. Søfartsmuseet og naturhistorisk museum har nogle krydsfelter som: Hvilke invasive arter er kommet med skibe? Hvordan skaber havneudvidelsen nye stenrev for ny biodiversitet? Hvordan påvirker global opvarmning den internationale søfart?
Disse fællesområder kunne med fordel udvikles i Lodshuset. Lodshuset kunne med fordel bruges som en forskningsbase for den slags undersøgelser, hvor også andre kan inddrages. F.eks. kunne Living Boats, der arbejder med husbåde inddrages og samtidig lægge til ved kajpladsen. Lodshuset kunne på den måde fungerer som et fællesskabscenter, en vidensbank eller tænketank, der kombinerer fortidens viden med fremtidens behov på tværs og med museumsklyngen og dens samarbejdspartnere som afsender.

Hvad enten der er tale om den ene eller den anden model, så vil et nyt søfartsmuseum i et maritimt og musealt samarbejdsmiljø være en oplagt mulighed for en fantastisk attraktion på Aarhus Havn, nationalt som internationalt.

Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her