sammenhængende rekreativt grønt område med cafeer, mulighed for badning og vandsport. En ny lystbådhavn i inderbassinet. Legeplads til børn.

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Vi mangler et sammenhængende rekreativt grønt område til at forbinde by og hav. Som det er nu truer tæt byggeri med at lukke byen helt af fra bugten. Muligheden er der nu og vil være forpasset for kommende generationer hvis vi fortsætter byggeri i stil med Århus Ø på de tilbageværende arealer. Oplagt vil være Molslinjens tidligere arealer.Bliv inspireret af f eks Sønderborg promenade. De sjove aktiviteter på Havnen i Oslo med fantasifuld havnenær sauna og bademuligheder i havnen. Helt galt at der på Århus Ø ikke er en eneste legeplads til børn- tænk sådan en ind. Vi mangler bådpladser i Århus, med mange på venteliste i klubberne. En ny lystbådhavn ville være oplagt at indtænke ved det gamle molslinjeområde. Medindtænk Den nuværende dome ved Navitas som et havnenært kultur og musikhus. Indtænk området fra lystbådhavnen til den permanente som en ny bypark med strandpromenade, anlæggelse af sandstrande , cafeer, legepladser, badeklubber ,paddlebord,motionsmuligheder, Igen inspiration fra sønderborg, Havnefronten i Ålborg ,nykøbing Mors.En opdatering af den gamle lystbådhavn med tidssvarende faciliteter, klubhus, tekniske faciliteter til bådoptagning, vinterplads til både, Prioriter at skaffe faciliteter til at genetablere en bådbyggerværksted og skibsproviantering som tidligere var en naturlig del af havnens miljø.Århus sejlklub har i dag landets mest aktive sejlsportsmijø , med udbredt ungdomsarbejde , uddannelse og imponerende resultater i kapsejladser .Indtænk bedre rammer /incitamenter og samarbejde med Sailing Århus.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her