Adgang til vandet

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Hele pier 3s omrids kunne laves som park område, mens den centrale område kunne være beboelse eller aktivitets centre for hele byen. Det er vigtigt at udnytte vandadgangen, da en "Central Park" ikke virker når det ligger ud til vandet - så en traditionel park fungerer ikke særlig godt herude. Folk vil ikke valfarte hertil for en park, men for en variation af en strand med aktiviteter kan det sagtens virke.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her