Grønt, kanaler og sport.

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Områderne omkring Aarhus Ø har i en længere periode manglet områder hvor man kan opretholde sig og dyrke sport og hygge sig.
Vi drømmer vel alle om flere kanaler hvor folk med mindre både og kayaker kan færdes.

Der kunne etableres mindre sports baner, som basket, volley, en lille fodboldbane.

Derudover mangler der mere grønt og caféer som kunne gøre området mere attraktivt for beboer såvel som turister.

Hvis der skal bygges flere lejligeheder, skal der være mere luft i mellem dem og have mere grønt omkring dem.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her