Koncerthus/sal

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Jeg mener, at pier 3 vil være et oplagt sted at bygge et “state-of-the-art” koncerthus, der ville kunne konkurrere med Royal Arena og andre koncerthuse i landet, da Aarhus ikke har nogle store spillesteder til at tiltrække store danske og udenlandske artister på nær vores festivaller. Hermed ville det også kunne bibringe mere liv til Aarhus Ø og give anledning til mere brug af bydelen fra turister og aarhusianere året rundt. Desuden kunne dette koncerthus designes således det også bliver et arkitektonisk pejlemærke for Aarhus.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her