Dansens Hus

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
DanseParaplyen Aarhus
Beskrivelse
Vision
"Dansens Hus" skal være med til at skabe et stærkt, bredt favnende, levende og mangfoldigt dansemiljø og sætte Aarhus på Danmarks og verdenskortet som Dansens by. En del af et stærkt fundament for at gøre social dans til et meget synligt gå i byen miljø, hvor det er dansen og det sociale sammenhold der har hovedfokus.
”Dansens Hus” i Aarhus skal skabe en meget tiltrængt fælles ramme for byens mange sociale danseforeninger, der mangler et sted, hvor der kan skabes en stærk foreningsånd på lige fod med de store idrætsgrene. Visionen er at huset, der ligger centralt i Aarhus, skal emme af liv alle ugens dage – dag som sen aften/nat.

Aktiviteter
"Dansens Hus" skal understøtte undervisning, dansefester, koncerter, dansefestivaller, foredrag/inspiration, møder, hygge, dialog og erfaringsudveksling og ikke mindst mulighed for at udvikle sig sammen og på tværs af foreninger og dansestile mv. Huset skal kunne udlejes til andre, herunder også professionelle, hvis ikke dansemiljøet/foreningerne kan udfylde hele tiden og/eller man samarbejder om arrangementer og aktiviteter. Det er nemlig vigtigt, at huset i fremtiden vil suge interesserede til fra hele Aarhus & opland. Når dette er lykkedes, vil der også komme mange flere medlemmer og interesserede fra andre dansemiljøer i Danmark og udlandet.

Ideer og ønsker til indretningen
"Dansens Hus" skal være indrettet således, at alle dansestilarter kan rummes. Der skal være flere aktivitetsrum udstyret med lys, lyd, ventilation og perfekt dansegulv. Det skal være godt lydisoleret, så man ikke forstyrrer hinanden, når der er fuldt hus. Der skal være mulighed for at kigge ind via vinduer, så man ikke mødes af “lukkede døre” men signalerer åbenhed og fællesskab. Der er trænings-/undervisningsrum af varierende størrelser, for det er vigtigt, at der er muligheder for både meget små grupper og de store. Rummene skal være så fleksible som muligt og kunne sammenlægges til større rum og give mulighed for varierende aktiviteter.
Der skal være en lounge med cafe og mødefaciliteter centralt ved indgangen, hvor man kan få info og tilmelde eller indmelde sig eller komme ind fra gaden og se og opleve, hvad der sker og hvor foreningerne kan afholde deres møder. Det skal være et område, hvor medlemmer mødes på kryds og tværs og hvor man kan sætte sig efter træning og få en snak og samtidig få oplevelsen af liv i dansesalene, der giver lyst til at ”shoppe” i andre danse-former og få lyst til at lave nye aktiviteter, samarbejder og netværk.

Initiativets gevinst
Dans er livsglæde og et "Dansens Hus" vil gøre det muligt at mødes og skabe fællesskaber på tværs af stilarter, foreninger, alder, køn, minoriteter og interesser m.fl. Danseforeninger i Aarhus har typisk ikke noget fast tilhørsforhold, som f.eks. en lokalforankret idrætsforening. Det er folk der kommer fra hele byen og opland og træner/danser, hvor det nu lige er muligt, måske forskellige steder fra gang til gang og uden mulighed for “klubfaciliteter” til at holder møder eller blot mødes i. Det stærke dansemiljø, som skabes i Dansens Hus, vil trække mange nye dansere til og mange gæster til byen til events mm, det vil styrke folkesundheden, modvirke ensomhed, fremme livsglæden og sættes Aarhus på Danmarks- og verdenskortet som danseby.

Størrelse
"Dansens Hus" kan bygges i mange størrelser – som minimum kunne det være en sal som ”Solsalen” (Ingerslevs Boulevard 3) med følgende faciliteter

• Sal til min 200 personer som kan opdeles i min 2 lokaler til undervisning
• Mulighed for foreningsadresse og depot
• Fast lyd- og lysanlæg som også understøtter koncerter
• Scene
• Køkken
• Bar / Social område
• Mødelokale
• God ventilation
• Toiletter

Forslagsstiller
DanseParaplyen Aarhus, som består af 20 danse- og musikforeninger samt 10 private danseaktører/danseskoler.

DanseParaplyens formål
- at skabe de bedste forhold og faciliteter til gavn for al slags dans i Aarhus til træning, undervisning og arrangementer året rundt.
– At arbejde for et varieret og velfungerende miljø for ”Social Dancing” i Aarhus
– At udvikle og styrke samarbejdet mellem danseforeninger i Aarhus
– At være brobygger imellem de forskellige grupper af danseaktører i Aarhus som f.eks. foreninger, kommercielle, netværk etc.

Formålet understøttes af en vision med 2 forslag – En Danse-og Kulturpavillon (Se https://xn--aarhus-mangler-vqb.dk/node/871) samt Dansens Hus – en vision som bakkes op af DGI Østjylland. Det vil være en stor fordel at de 2 faciliteter ligger tæt på hinanden, så det er muligt at rykke aktiviteter ud når vejret tillader det.

Læs mere på https://danseparaplyen.dk/
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her