Grønt område - naturhistorisk museum

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Vi mangler grønne områder/park og naturhistorisk museum kan ligge midt i et grønt område med stier og legeplads. Hvis der skal lavet et p-hus kunne man lave et legeplads på toppen og så mangler vi et by genbrugsstation ala det som er på Nordhavn i København.
Bernhard Jensens Boulevard kunne lavet ligesom Ingerslev Boulevard med træer og bænke(tænk ud af boxen kig på Unter den Linden, Berlin).
Der skal ikke være en bro ved lystbådehavnen, det vil stoppe alt sejlads, men der må gerne laves en bred “boardwalk” evt. med små badebroer ud mod den Permanente og til Risskov
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her