INGEN BRO

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Aarhus Internaitonale Sejlsportscenter
Beskrivelse
Aarhus Lystbådehavn er en levende og aktiv idræts og fritidsfacilitetet - havnen benyttes dagligt af mange tusinder af brugere og havneindsejlingen er "flaskehalsen" hvor mange forskellige brugere mødes ved ind og udsejling: sejl- og motorbåde, fritids og erhvervsfartøjer, fritidsfiskere, turist- og turbåde, robåde og kajakker, sejljoller og subboards - havets bløde og hårde "trafikanter" strømmer ind og ud af havneindsejlingen.

Samtidigt er området ud for Sejlsportscentret et utroligt aktivitet område hvor alt fra skolebørn og OL sejlerlandsholdet dagligt har aktiviteter med undervisning, træning, konkurrencer og lignende.

En bro, som visualiseret på flere kreative forslag, vil skabe en uheldig og unødvendig prop for disse mange brugere og skabe farlige situationer med risiko for personskader.

En bro giver desuden ikke nogen, logisk mening da den østlige side af lystbådehavnen, og formelt resten af Aarhus Ø som sådan ikke er afskåret fra resten af byen (som man kender fra Amager og Christianshavn) - en bro ved sejlsportscentret vil allerhøjest kun spare cyklister og gående nogle få hundrede meter og nogle få minutter, hvilket slet ikke vil udligne de mange gener for de sejlende brugere eller for den sags skyld den anlægs- og driftsøkonomi der formodes at skulle etablers for en broforbindelse.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her