Bade/Bådebro

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Aarhus Internaitonale Sejlsportscenter
Beskrivelse
Aarhus Ø mangler adgangsmuligheder til vandet, derfor foreslås et flyde eller fast bro-anlæg etaberet umiddelbart nord øst for havneindsejlingen til lystbådehavnen, omtrentligt ud for aktivitetspladsen ved Sejlsportscentret. Broanlæget, som kunne være lig det nyanlagte ved Lighthouse, kan benyttes til selvorganiserende idrætsudøvere (SUP, kajak, havsvømmere, dykkere mv) samt organiseret udøver, som windsurfere og kitesurfere mv fra sejlsportscentret og sejlklubberne i havnen eller til formidning af marinebiologi og livet i havet for skoleklasser, ungdomsskoler etc.

Broanlægget vil samtidigt også være en attraktiv facilitet for både sommer og vinterbadere.

Endeligt vil en placering af et broanlæg her øge sikkerheden inde i selve lystbådehavnen, da den vil medvirke til at "trække" badegæster og andre "bløde vandtrafikanter" væk fra havneindsejlingen og anløbsbroerne dér.

Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her