Danse- og Kulturpavillon

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
DanseParaplyen Aarhus
Beskrivelse
Et byrum for alle borgere i Aarhus og omegn, på tværs af køn, alder, kultur og nationalitet med plads til dans, bevægelse og kultur. se https://danseparaplyen.dk/oplaeg-dansepavillon-i-aarhus/

Målsætning
- at etablere en lettilgængelig gratis kommunalt drevet platform for udendørs hverdagsaktiviteter, i et felt der spænder fra bevægelse til dans.
- at udvikle og skabe et bevægelsesrum der primært appellerer til foreningsbaserede og selvorganiserede aktiviteter men også giver plads til de professionelle.
- at sænke barriererne for deltagelse og få nye brugergrupper til at danse og bevæge sig.
- at skabe bedre plads i det offentlige rum til flere selvorganiserede aktiviteter og/eller aktiviteter organiseret af frivillige.
- at sætte fællesskab, integration og socialt samvær endnu mere i centrum.

Hvorfor en Dansepavillon?
Dans er bevægelse, idræt, fritidsliv, kultur og en dansepavillon kan
- gøre byen mere levende, inspirerende og spændende at færdes i.
- skabe grobund for et synligt og alternativt gå i byen miljø, hvor det er dansen og det sociale sammenhold der har hovedfokus.
- skabe større kulturel diversitet.
- skabe relationer på tværs af køn, alder, kultur, nationalitet med mere.
- udfordre den enkelte til at lære nyt og evt. overskride egne grænser, for deltagelse i det offentlige rum og skabe kulturudveksling.
- give mental og fysisk sundhed for den enkelte.
- være bindeled imellem den kommercielle og foreningsbaserede danseverden i Aarhus.
- sætte Aarhus på landkortet som Dansens by.

Eksempler på aktiviteter
- Sommerdans - https://youtu.be/ZVtdRwGsqB4
- "Danseteltet" i Aarhus Festuge - https://youtu.be/O6JkMvAA7A0

Forslagsstillere
DanseParaplyens 30 medlemmer som er Bachata Aarhus, Balkan Rytmer, Bevægelsesglæde, Club Camaleon, Danseinstruktør Malou Lassen, Danseskolen Diana Meldgaard, Danseskolen Tango Malevaje, Dansestudiet, Danseworkshoppen, Dansk Senior Dans - Region Aarhus, Flamencoforeningen La Caña, Folkedanse Foreningen Aarhus og Omegn, Folkedansen 1945, Kom og Dans Aarhus, Raksa Mavedanserforening, Groove med Rikke, Groove Love by Lotte, Rueda Aarhus, Sambananas, Salsaclave, Spillemandslauget Østjyderne, Tango Aarhus, Tropica Dance Studio, Aarhus Folkemusikhus, Aarhus Kizomba Friends, Aarhus Lindy Hoppers, Aarhus LinedanZe, Aarhus Mambo Klub, Aarhus Salsaforening, Aarhus Zoukforening

men også

DGI Østjylland, Samrådet for Amatørkultur, Sundhed og Omsorg - Civilsamfund og samskabelse, Capoeira Angola Aarhus , Karmaklubben Aarhus, Let's dance, VMdans, Wanna Dance, Yo Studios , Aarhus Fight Academy, Århus Shuri-ryu Karate
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her