Svømmehal/vandkulturhus

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
En svømme mulighed lig Papirøens vandkulturhus https://papiroeen.dk/vandkultur/ . Muligheder for svømning er meget begrænset i Aarhus - sammenholdt med fx Aalborg og Randers (ikke mindst relativt til sin størrelse). Et verdensbad i Gellerup løser ikke den mangel alene.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her