Permanent wake-board bane

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Vi mangler en afklaring på wakeboard for fremtiden. Den stemning bassin 7 har, er i høj grad båret af wakeboard, hvor folk hænger ud, ser på folk på vandet og har noget at "gå efter". Det vil fjerne meget af stemningen fra bassin 7, hvis ikke der bliver plads til der i fremtiden.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her