Full size kabel park

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Vi mangler helt klart en fullsize kable park med et stødt stigende antal medlemmer hos AWC
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her