Fullsize cable park (wakeboard)

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Vi mangler helt sikkert et fullsize cable park på Aarhus ø, samt gode badefaciliteter og toiletfaciliteter for medlemmerne.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her