Fullsize kabelpark på Aarhus Ø

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Wakeboarding er blevet en stor del af Bassin 7, hvor Aarhus Watersports Complex har tilbudt wakeboarding de seneste år. Problematikken ved deres nuværende system er at det er svært at få tider, da der kun kan være 2 personer på vandet ad gangen. Med en fullsize kabelpark kan der være op til 6 personer på vandet, hvilket vil gøre det muligt at udnytte Bassin 7s areal langt mere og få skabt et større fællesskab ved bassinkanten.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her