'Fællesrådet for Aarhus Ø'.......

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Jeg har stor respekt for, at 'Fællesrådet på Aarhus Ø' gør en indsats for udvikling af Aarhus Ø. Men 'Fællesrådet på Aarhus Ø' er ikke valgt til at repræsentere borgere på Aarhus Ø og gør ingen indsats for at høre borgerne på Aarhus Ø. Hverken via ejerforeninger eller via den store facebookgruppe. Deres henvendelser og input må betragtes som enkeltpersoners ønsker.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her