Udvikling af infrastruktur

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Der er allerede nu trafikale udfordringer når man skal til og fra Aarhus Ø i bil..

Med planerne om at udvide indbyggrerantallet til det dobbelt er der brug for at finde en løsning på afvikling af trafikken i krydset ved Bernhard Jensens Boulevard - Kystvejen, hvor det i dag ikke er usædvanligt at det i dag kan tage 15 min at passere krydset i bil om morgenen.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her