Busforbindelser

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Jeg er stor fan af, at Letbanen ikke kommer til Aarhus Ø. MEN jeg ville til gengæld også være stor fan af, at man minimerede antallet af biler på Aarhus Ø så meget som muligt. Og hvordan gør vi så det? Parkeringspladser er der ikke mange af - ej heller når man tager dem på BJB med. Så løsningen er ikke at fjerne parkeringsmuligheder. Til gengæld skulle der komme langt flere busforbindelser herud - dette tror jeg ville være med til at minimere antallet af biler, og de dertilhørende køer t/f Aarhus Ø. En ide kunne være, at den eksisterende rute 23 kører hvert 10. minut samt, at der blev tilføjet en rute til Skejby/Aarhus N. Det er simpelthen for sløjt, at Aarhus Ø med alle de (unge) mennesker ikke har bedre muligheder - især med de trafikudfordringer, og ønske om færre biler, der er.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her