Grønne arealer med udendørs maskiner

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Århus Ø
Beskrivelse
Århus Kommune bliver ved med at nævnte “et mere grønt Århus Ø” i alle publiceringer.
Hvis der er boget Århus Ø ikke er, er det grønt.
Højere ig højere bygninger og tættere end oprindeligt i lokalplanerne.
Der mangler i den grad grønne åndehuller med plads til fri udførelse og aktivitet.
Her kan aktiviteter i Risskov kopieres ….
Giv os noget af det der oprindeligt blev lovet fra kommunens side.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her