Beskyt foreningslivet, frihold havneindsejlingen - byg IKKE en bro!!

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Aarhus Lystbådehavn er en levende og aktiv idræts og fritidsfacilitetet - havnen benyttes dagligt af mange hundrede (tusinder?) af brugere og havneindsejlingen er en "flaskehals" hvor mange forskellige brugere "mødes" ved ind og udsejling: sejl- og motorbåde, fritids og erhvervsfartøjer, fritidsfiskere, turist- og turbåde, robåde og kajakker, sejljoller og subboards - havets bløde og hårde "trafikanter" strømmer ind og ud af havneindsejlingen. Samtidigt er området ud for Sejlsportscentret et super aktivivt område hvor alt fra skolebørn og OL sejlerlandsholdet dagligt har aktiviteter. En bro, som visualiseret på flere forslag, vil skabe en uheldig og unødvendig prop for disse mange brugere og skabe farlige situationer med risiko for personskader.

En bro giver ikke nogen, logisk mening da den østlige side af lystbådehavnen, og formelt resten af Aarhus Ø som sådan ikke er afskåret fra resten af byen - en bro ved sejlsportscentret vil kun spare cyklister og gående nogle få hundrede meter, hvilket slet ikke vil udligne de mange gener for de sejlende brugere eller for den sags skyld den anlægs- og driftsøkonomi der formodes at skulle etablers for en broforbindelse.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her