Flere bådpladser for lystbåde

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Der er en konstant, høj efterspørgsel på bådpladser i Aarhus Kommune med årelange ventetider og de få planlagte udvidelser, bla af Marselisborg Marina, kan på ingen måde imødekomme Aarhusianernes stadigt, stigende behov for at kunne dyrke fritidsaktiviteter på vandet. En oplagt muligt er, at benytte nogle af de frie vandarealer i de tidligere erhvervs-havnebassiner (bassin 3, 7 mv) i de nye, bynære havnearealer, der i dag står mere eller mindre tomme og ubrugte hen.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her