3500 underskrifter støtter visionen om en multifunktionel Park på Pier 3

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Aarhus Havne- og Strandpark
Beskrivelse
Vi tror på, at fremtidens byudvikling i langt højere grad end nu vil dreje sig om at sikre plads til grønne og rekreative områder, at ubebyggede arealer ikke kun ses som byggefelter, men som fremtidens offentlige grønne byrum. At natur og rekreative grønne områder er lige så vigtige inde i byerne som udenfor.

Byen har kørt hårdt på med byfortætningsstrategien, men måske er vi ved at være der, hvor det i højere grad er en grøn byrumsstrategien, der skal forme byen de næste 10 år?

Vores vision er en park på Pier 3, ikke kun, fordi vi gerne vil give plads til det grønne, men også, fordi vi kan se et stort behov for arealer, hvor der er plads til mennesker og rekreative aktiviteter. Et behov, der ikke er blevet mindre. Vi tror på, at en park med den beliggenhed kan blive til et stort aktiv for hele Aarhus og måske endda blive et nationalt fyrtårn for Danmark som en grøn nation.

En park er ikke kun en grøn flade af græs og træer. Der er mange flere muligheder. Vi vil ridse nogle af dem op: et museum med en samlende og udadvendt offentlig funktion. Måske i form af et Naturhistorisk/Science/Maritimt Museum, der kan binde bånd til fortid og fremtid. Øvrige bygninger på arealet bør understøtte livet i parken, f.eks. kultur, mad og aktiviteter knyttet til parken og havnemiljøet. Parken skal selvfølgelig have en udformning og et indhold, så det bliver et trygt sted at opholde sig, uanset om man er ung eller gammel.

Hvis Aarhus også i fremtiden skal kunne afvikle store internationale sejlsportsevents, skal der plads til – plads, som kun Pier 3 kan levere. Pier 3 kan derved komme til at understøtte Aarhus som international sejlsportsby, sammen med de visioner og planer, der arbejdes på med en helhedsplan for Fiskeri-, Træskibs og Lystbådehavnen (FTL).

Det vil været oplagt at designe parken, så eksempelvis et marked- og eventområde med fast underlag kan understøtte større arrangementer. Lodstårnet skal selvfølgelig bevares, og den gamle færgerampe kunne måske indgå som et kulturhistorisk minde.

Et oplagt tiltag er også en beskyttet strand. Vandsport i Bassin 7 og måske bådebroer i Bassin 6. Arealer til sport, f.eks udendørs beachvolley, håndbold, basket og klatrefaciliteter, og en naturlegeplads i synergi med Naturhistorisk Museum. En amfiscene ud mod bugten vil give mulighed for nogle enestående kultur- og koncertoplevelser. Et hotspot for natur og havmiljø midt i Aarhus vil sende et stærkt signal om, at Aarhus tager biodiversitetskrisen alvorligt.

Byrådet har mulighed for at træffe de samme valg, som andre visionære beslutningstagere tog før dem, og som sikrede eksistensen af parker som Central Park i New York, Hyde Park i London og vores egen Mindeparken ved Marselisborg. Vi håber at processen vil vise, at Pier 3 kan anvendes til andet end byggeri, så vi kan få muligheder og potentiale afdækket. Vi er klar over, at en park vil kræve ekstern finansiering, men vi tror på, at viser byrådet interesse, vil andre også gøre det.

Byrådet har intet at miste, og i værste fald når man frem til, at en park ikke er pengene værd. Men hvad nu, hvis man når frem til, at det vil være byens bedste investering i fremtiden?

Vil man læse mere om visionen og støtte forslaget med en underskrift, så kan man læse mere på www.aarhushavnepark.dk, hvor mere end 3500 indtil nu har støttet forslaget med en underskrift og mange med en kommentar.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her