faciliteter på land og til vands, som imødekommer sejlads, roning, kano og kajak aktiviteter

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
For forening eller gruppering
Forening eller gruppering
Dansk Sejlunion, Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund
Beskrivelse
Dansk Sejlunion, Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund understøtter vores medlemsklubber, der holder til på og omkring Aarhus Havn og vi vil hermed gerne komme med vores generelle bemærkninger til udviklingen af området.
Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at havneområdet udvikles, åbnes op og gøres attraktivt både for beboere og gæster, og at det kan nydes og bruges på mange forskellige måder. Samtidig vil vi dog slå et slag for at havne- og foreningsmiljøet bevares, da det er kernen ved en rekreativ havn og noget af det, der tiltrækker mennesker.
Herunder er det også afgørende, at faciliteter på land indtænkes, som kan understøtte aktiviteterne på vand. Dette kan eksempelvis være grejbanker, offentlige toiletter, badefaciliteter, opbevaringsplads og klubfaciliteter.

Promenade:
Det er positivt med en promenade på land, det skal dog ikke være på bekostning af havnemiljøet
Her er det væsentligt, at der tænkes sikkerhed ind, når der skal etableres en promenade. Flere foreninger bruger areal på land til at kunne håndtere deres både. Det er derfor meget vigtigt at trafikken og bådhåndteringen ikke skal komme i vejen for hinanden eller være til fare for hinanden.

Tværgående forbindelse mellem Aarhus Ø og Trøjborg
Hvis der skal være en forbindelse vil vi på det kraftigste anbefale, at det ikke bliver en broløsning, men en tunnel. Dette skyldes, at det ville være til stor gene og ulempe, hvis sejlbådene skal vente på, at en bro skal åbne. Det vil skabe meget trafik i Havnen og der er i forvejen mange sejlbåde, der venter. Det kan skabe farlige situationer, da der er mange, der skal ind og ud på samme tid, hvilket vil skabe øget risiko for ulykker.

Brug af vandet
Generelt ønskes det, at der skabes mere plads til at kunne være på vandet og i kanalerne. Mht. kanalerne er det væsentligt at de indrettes så der er plads til, at en robåd kan komme igennem. Det er vigtigt at bådene kan bevæge sig rundt i de forskellige felter i havnen. Derudover vil vi også her bemærke, at aktiviteter på vand også kræver plads og faciliteter på land og det skal tænkes ind i planerne.

Pier 3
Pier 3. bør ikke bygges helt til, men have et multifunktionelt område, der både kan bruges til forskellige idrætsaktiviteter og andet samt opbevaring af trailere, når der fx er store sejlsportsevents.

Vi står naturligvis til rådighed for sparring og vidensdeling fx i forhold til:
- Specialviden om forskellige aktiviteter/discipliner.
- Konkret faktablad med mål til forskellige discipliner/baneanlæg.
- Deling af erfaringer fra andre større havneudviklingsprojekter, fx fra Københavns Havn.
- Viden om sikkerhed og farbarhed for forskellige fartøjer.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her