Grønt område/park

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Et grønt område / park med aktiviteter for alle
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her