Flere bådpladser/udvidelse af lystbådhavnen

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Benyt Molslinjens gamle kajplads til havneområde for lystbådesejlere og åben havnehullet for fritidssejlere helt ind til Dokk1. Se nu hvordan flensborg er bygget op. Lystbåde helt ind til midterbyen.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her