Pladser til lystbåde i bassin 7, 5 og/eller 2

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Lav lystbådhavn i basinnerne der aligevel ligger tomme. Lige nu melder alle sejlklubber fuldt hus og det er umuligt får nye sejlere at få plads til deres både på Aarhus Ø. Det vil også tiltrække gæstesejlere i sommerhavåret som vil give mere "liv" i den del af Aarhus Ø
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her