En permanent bypark på hele Bernhardt Jensens Boulevard

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
BJB bør omdannes til en permanent bypark til glæde for hele Aarhus og for turister. På samme måde som Lighthouse er blevet et arkitektonisk vartegn for bydelen, vil en permanent park blive et miljø- og klimamæssigt vartegn.

Ved at omlægge midten af BJB til park kan der skabes mange fine og intime byrum, der indbyder til ophold og leg. Der vil bryde med den monotone, livløse asfaltflade, som boulevarden i dag er reduceret til.

Det vil samtidig reducere bilernes relativt store aftryk på bydelen. Et af de fine kendetegn ved Ø er netop, at bilerne er fjernet fra overfladen (og sendt i p-kældre). På BJB dominerer bilerne dog fortsat, hvilket efterlader for lidt plads til cyklister og gående. Denne tendens vil kun blive forværret, når Indre Ø begynder at blive bebygget.

Der kan f.eks. findes inspiration til, hvor vellykket det kan gøres, ved at se på Rothschild Boulevard i Tel Aviv.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her