En forbindelse fra ydre Aarhus Ø til Risskov for gående og cyklende

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Borgerne på Aarhus Ø mangler en nem og hurtig adgang til Risskovstien fra ydre Ø. Det kan være en tunnel eller en bro, der ikke i nævneværdig grad generer sejlerne.

Forbindelsen vil både få stor rekreativ betydning for århusianere på og uden for Aarhus Ø, og den vil samtidig aflaste trafikken på den stadigt mere trafikkerede Hjortholmsvej.

Der kan findes inspiration i broerne fra Amager til øvrige dele af København, der har fået meget stor betydning for flowet af mennesker.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her