Grønne områder

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Den nye park ved Bestseller omtales som midlertidig. En park midt i boulevarden omtales som midlertidig. Det er dyrt at afsætte plads til grønne områder (versus indbringende byggeri), men fokus på grønne felter i nærområdet forbedrer livskvalitet og folkesundhed. Der skal være plads til parker og områder - også permanente.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her