Vindmøller

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Jeg er bekymret over Aarhus Øs afhængighed af fossil energi. Området skriger på vindmøller
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her