Foreningsfaciliteter - særligt plads til en fullsize wakeboard bane

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Skab mere liv på øen med sportsfaciliteter og en fullsize wakeboardbane. Tænk bredde og urbanitet i faciliteterne -fx parkour og skatebane, springtårn til havnen. Kabelbanen tiltrækker mange forskellige typer af brugere. Samtidig er det også en meget seervenlig sport. Støt kabelbanen og livet på havnen ved at give dem mulighed for at sætte er fuldt anlæg op.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her