For mange lyskryds og for mange vejbump

Er det dit eget ønske, eller er du repræsentant for en forening eller gruppering?
Mit eget ønske
Beskrivelse
Bil flowet glider ikke på Bernhardt Jensens Boulevard (BJB). Lyskrydene fungerer stadig som om Molslinjen lå til kaj på pier 3, til gene for både bilister, cykelister og fodgængere. Nedlæg alle lyskryds og lave ubetinget vigepligt med kun højresving ud på BJB fra sidegaderne. Mellem sidegaderne kan etableres rundkørsler, hvor det er muligt at lave en 180° vending for bilister. Disse rundkørsler skaber desuden naturlige nedbremsninger så det ikke er muligt at køre bilræs på BJB.
Hvor skal idrætsfaciliteten placeres?

Placer her